Armlift

Heeft u last van slappe, loshangende huid aan uw bovenarmen? Bent u veel afgevallen of ziet u bij uw familieleden ook dat er een overschot aan huid bestaat terplaatse van de bovenarmen? Vaak is het lastig met jasjes kopen, schaamt men zich in de zomer wanneer er shirtjes zonder mouwen worden gedragen etc. Als u deze klachten herkent is een armlift wellicht een geschikte behandeling voor u.

Persoonlijk consult

Door ouder worden of gewichtsverlies kan de huid van de bovenarmen te ruim worden en gaan hangen. Bij een armlift wordt daarom het overschot aan huid van de bovenarm verwijderd. Door het strakker opspannen van de huid krijgt de bovenarm een fraaier contour.

Een armlift geeft een duidelijke verbetering aan de esthetische verschijning van de bovenarmen. U zult zich na de ingreep zekerder voelen in mouwloze kleding. Tijdens het eerste consult kunt u aangeven waar u zich ten aanzien van de verslapping van uw armen het meest aan stoort en wat u hieraan wenst te veranderen. Drs Smits zal uw medische voorgeschiedenis met u doornemen en uw bovenarmen bekijken. Naar aanleiding hiervan zal de voor u meest geschikte operatietechniek worden voorgesteld en wordt dit uitgebreid met u besproken. Het is belangrijk of het door u gewenste resultaat door middel van een armlift bereikt kan worden. Drs Smits kan u foto’s van voor en na een armlift laten zien. Ook mogelijke complicaties en risico’s worden met u besproken en zal er een indicatie van de kosten worden gegeven.

Het consult heeft als doel u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren.

De operatie

Voor de operatie bespreekt Drs Smits nogmaals de gehele procedure met u. Zij tekent dan uw armen af conform het operatieplan. De operatie wordt onder algehele anesthesie verricht.

Er zijn verschillende varienten van de armlift, van beperkt (hierbij wordt een klein deel van de huid in de okselplooi weggenomen) tot uitgebreid waarbij over de gehele lengte van de bovenarm het overschot aan huid weggenomen wordt. Als er sprake is van vetoverschot dan kan er ook gekozen worden voor liposuctie. Liposuctie kan op haar beurt weer gecombineerd worden met huid wegnemen en dus verstrakken.

Bij de uitgebreide armlift zal een incisie langs uw bovenarm worden gemaakt, van de oksel tot aan de elleboog. De locatie en de lengte van de incisie is afhankelijk van de hoeveelheid huid die verwijderd zal moeten worden.

Met deze langere incisie, kan uw plastisch chirurg optimaal uw overtollige huid verwijderen. De plastisch chirurg gebruikt een moderne operatietechniek waarbij zij de insnede aan de binnenzijde van de bovenarm maakt. Als zij de overtollige huid en eventueel ook het bijbehorende vet heeft verwijderd, wordt de huid gesloten met onderhuidse oplosbare hechtingen. Er worden in principe geen drains geplaatst.

De behandeling duurt afhankelijk van de hoeveelheid huid die weggenomen kan worden tussen de 2 tot 3 ½ uur.

Litteken

Bij een armlift moet u zich realiseren dat er een zichtbaar litteken op de bovenarmen onvermijdelijk is. De beperkte armlift kent alleen een litteken in de voorste okselplooi (is de haargrens), deze is nagenoeg onzichtbaar. De uitgebreide vorm kan niet worden uitgevoerd zonder litteken van oksel tot aan elleboog. Deze wordt zoveel mogelijk aan de achterzijde van uw bovenarmen gepositioneerd zodat het litteken in staande houding met de armen langs het lichaam weinig zichtbaar is. Wanneer er tevens liposuctie wordt verricht levert dit geen extra littekens op. Drs Smits legt in het persoonlijke consult u uitgebreid uit wat de mogelijke gevolgen van deze ingreep zijn.

Als u zeer veel gewicht heeft verloren bijvoorbeeld na een maagverkleining of maagband dan kan het mogelijk zijn dat er aan de uiteinde van de littekens een overgang zichtbaar is omdat uw huidslapte algeheel is en niet stopt bij de oksel of de elleboog. Littekens mogen echter nooit over gewrichten heen getrokken worden, aangezien dit bewegingsbeperking en wondgenezingsproblemen kan geven.

Resultaat

De armlift procedure geeft een uitstekend resultaat dat al vrij snel na de operatie zichtbaar zal zijn. Echter zal het uiteindelijke resultaat het best te beoordelen zijn vanaf 3 maanden na de operatie , nadat alle zwelling is weggetrokken. Wanneer u een armlift met liposuctie heeft ondergaan kunnen uw armen tot 6 weken na de operatie nog gezwollen zijn. Dit is nooit precies evenveel aan de linker-en rechterarm.

Uw armen zullen een slanker en strakkere aanblik hebben. Hoe meer huid en vetweefsel er is weggenomen, hoe langer het eindresultaat op zich laat wachten. In het geval van de uitgebreide armlift kan het aspect van uw bovenarm tot 6 maanden veranderen. Het beste resultaat wordt verkregen als u een gezond en stabiel gewicht heeft en dit weet te behouden. Het is belangrijk om op te merken dat uw huid door het ouder worden aan elasticiteit gaat verliezen maar het resultaat blijft zichtbaar.

Nazorg

Na een beperkte armlift of liposuctie van de bovenarmen mag u dezelfde dag de kliniek verlaten. Als de ingreep uitgebreid is of u andere medische redenen heeft dan zult u blijven overnachten. U kan zwellingen en bloeduitstortingen waarnemen. De zwelling neemt de eerste dagen toe en zal na een week weer gaan afnemen. Er kan een behoorlijke vochtophoping bij het laagste punt, de elleboog ontstaan. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam en in het algemeen niet zorgwekkend. Dit kan enkele weken duren en zal in de loop van de tijd wegtrekken.

Gedurende minimaal 4 weken na de operatie draagt u een elastisch hemd met mouwtjes. Daarna wordt geadviseerd om nog 2 weken tijdens intensieve bewegingen van de armen het elastische hemd nog te blijven dragen (veel patiënten vinden het prettig bijvoorbeeld als ze weer voor het eerst gaan sporten). Het is belangrijk dat u na de eerste week wel het litteken aan de lucht laat drogen en genezen als u rustig zit of ligt. U mag vanaf de tweede week enkele uren per dag het hemd uit doen om de genezing te stimuleren. U krijgt persoonlijk instructies bij de eerste controle na 1 week wanneer u met littekencreme mag beginnen.

Na de armlift moet u uiteraard voorzichtig zijn met bewegen. Gedurende zes weken mag u niet intensief sporten, niet zwaar tillen en geen zwaar werk verrichten.

Risico's en complicaties

Een armlift is een veel uitgevoerde operatie. In ervaren handen is het risico op complicaties zeer klein.

Gelukkig is de kans dat er complicaties optreden zeldzaam. U kunt helpen bepaalde risico’s te verkleinen door de instructies die u heeft meegekregen voorafgaand aan uw armlifting goed door te lezen en op te volgen.

Enkele mogelijke complicaties van een armlift kunnen zijn:

  • Hematoom (een ophoping van bloed onder de huid die de verwijdering vereist)
  • Negatieve reactie op de verdoving)
  • Nabloeding)
  • Infectie)
  • Gevoelsverandering)
  • Blijvende littekens)
  • Schade aan onderliggende structuren)
  • Onbevredigend esthetisch resultaat, bijv asymmetrie tussen linker-en rechter bovenarm. )

Zoals bij elke chirurgische ingreep kan ook na een armlift een probleem optreden. Wat en hoe hoog de risico’s zijn wordt uitgebreid met u besproken voordat u besluit om de ingreep te ondergaan. De bovengenoemde risico’s komen gelukkig maar zeer zelden voor en zijn goed te behandelen. Er wordt in Velthuis Kliniek onder de strengste veiligheid en hygiëne gewerkt, desondanks kunnen deze problemen optreden.

Wat kan u doen om deze risico’s zelf te verminderen? Wanneer u gezond bent, geen onder-of overgewicht heeft, niet rookt en de instructies voor rondom de operatie goed opvolgt maakt u zelf de kans op problemen zo klein mogelijk. U wordt geadviseerd om minimaal 3 weken voor en 3 weken na de operatie niet te roken om onder andere wondgenezingsstoornissen te minimaliseren.

In sommige gevallen kan er sprake zijn van gevoelloosheid van de bovenarmen voornamelijk rondom de littekens. De kleine huidzenuwen groeien spontaan terug maar dit kan 3-12 maanden duren. Het litteken zelf kan gevoelloos blijven. Een late complicatie van een armlift is overschot van huid (en soms vet) aan de uiteinden van het litteken ter plaatse van de elleboog of oksel, ook wel dogears genoemd. De eerste maanden worden deze vaak nog kleiner, maar mocht dit niet het geval zijn dan kan dit onder lokale verdoving gecorrigeerd worden. Het liefst wordt dit niet binnen 1 jaar na de ingreep gedaan. Bij patiënten die een armlift nodig hebben nadat ze zeer veel zijn afgevallen (bijv na een maagband of gastric bypass) zien we vaker wondgenezingsproblemen. De huid is namelijk erg uitgerekt geweest en de kleine vaatjes en zenuwen zijn hierdoor beschadigd. Huid(-delen) kunnen hierdoor soms na de operatie onvoldoende bloed ontvangen waardoor de huid afsterft. Afhankelijk van de uitgebreidheid hiervan en de locatie wordt met u naar een geschikte oplossing gezocht. Een tweede operatie is vaak niet nodig.

Zoals eerder besproken is seroomvorming oftewel onderhuidse vochtophoping een bekend risico na een armlift. Hoe meer huid (en eventueel vet) er wordt weggenomen, hoe groter dit risico is. U krijgt van de verpleegkundige instructie hoe hiermee om te gaan. Door het dragen van het elastische drukhemd neemt dit na 3 dagen bij iedereen weer af. Het is verstandig om de armen op hart-hoogte te houden (op armleuning of extra kussen in bed).

Roken

Patiënten die op het moment van een operatie roken, of tabaksproducten of nicotineproducten (zoals nicotinepleisters en -kauwgom) gebruiken, hebben een groter risico op complicaties zoals het afsterven van de huid en slechtere wondgenezing. Mensen die worden blootgesteld aan meeroken lopen mogelijk ook een verhoogd risico op soortgelijke complicaties. Verder kan roken een negatief effect hebben op de anesthesie en met eventueel een verhoogd bloedingsrisico als gevolg. Mensen zonder blootstelling aan tabaksrook of nicotine bevattende producten hebben een aanzienlijk lager risico op dergelijke complicaties. Het is belangrijk ten minste twee weken voor de operatie niet te roken en dit vol te houden gedurende het gehele herstelproces.

Kosten

De kosten van de ingreep hangen af van de uitgebreidheid van de operatie, de duur van de operatie en het type narcose/ sedatie dat moet worden toepast. U krijgt na het gesprek met Drs Smits een persoonlijke offerte op papier mee die door de consulente terplaatse voor u wordt opgesteld.