Lipofilling

Wilt u graag met gebruik van uw eigen lichaamsvet bepaalde regio's van uw lichaam in volume vergroten zoals uw borsten, billen, jukbeenderen of lippen? Bijkomstig voordeel kan zijn dat er op juist andere regio's vet moet worden weggezogen en dat uw lichaamsverhouding dus eigenlijk dubbel verbeterd wordt. Dan is lipofilling een goede behandeloptie voor u.

Persoonlijk consult

Tijdens lipofilling wordt eigen lichaamsvet verplaatst naar een gebied waar er door veroudering, trauma of erfelijkheid minder volume aanwezig is. Lipofilling is in principe op elke lokatie van uw lichaam mogelijk en vindt voornamelijk plaats voor de borsten, billen en het gezicht. Volumeverlies treedt bij iedereen op naar mate men ouder wordt. Een jeugdiger uitstraling en verbetering van huidkwaliteit wordt door lipofilling veroorzaakt en is daarom een steeds frequenter uitgevoerde procedure. Tijdens uw persoonlijk consult met drs Smits kunt u uw wensen rustig bespreken en de verschillende behandelmethoden worden uitgelegd. Ook voor rimpels in de bovenlip, onderoogleden en neus-lippenplooi kunnen behandeld worden.

Lipofilling heeft een vergelijkbaar effect als een filler (hyaluronzuur) echter lipofilling is permanent van aard waarmee bedoeld wordt dat wanneer de cellen die verplaatst zijn goed doorbloed worden op hun nieuwe plaats deze altijd aanwezig blijven. In principe is het dus een behandeling die (afhankelijk van de hoeveelheid volumeverlies) in één of twee sessies kan worden uitgevoerd. De contouren van uw lichaam worden gladder, beter van structuur en doorbloeding en geven een gezond en stralend uiterlijk.

Een bijkomend voordeel is dat u op een andere regio van uw lichaam liposuctie ondergaat en het gehele lichaam dus beter in balans komt. De afgenomen vetcellen worden gecentrifugeerd en daarna kunnen de beste cellen worden ingespoten met kleine canules. Afstoting of verlittekening komt na lipofilling niet voor.

Lipofilling van de billen

De wens voor steviger en rondere billen is een groeiende vraag in onze samenleving en dus kliniek. Een bilvergroting middels het plaatsen van een prothese (vergelijkbaar als bij een borstvergroting) blijkt vooralsnog geen veilige methode omdat de uitkomst niet goed voorspelbaar is. Door middel van lipofilling kan een strakker en vollere bilpartij worden gerealiseerd. U heeft wel voldoende eigen vetcellen nodig om hiervoor in aanmerking te komen. Tijdens het persoonlijk consult met drs. Smits worden de mogelijkheden en beperkingen duidelijk met u besproken. Aan de hand van foto’s krijgt u inzicht in wat u kan verwachten van deze behandeling.

Lipofilling van de borsten

Steeds vaker kiezen mensen voor een borstvergroting met lichaamseigen vetweefsel. Door middel van liposuctie wordt er elders in het lichaam vet weggenomen van bijvoorbeeld boven de laagste zwevende ribben, de buik, maag of flanken. Het voordeel van lokaal rondom de borsten wegnemen van een overschot aan vet is dat u optisch nóg grotere borsten krijgt.

De techniek is afkomstig van vrouwen die in het verleden een borstsparende operatie met nabestraling hebben ondergaan. Asymmetrie kan worden verminderd.

Er kleven ook nadelen aan een borstvergroting door middel van de lipofilling techniek. Het volume dat ingebracht kan worden is vaak beperkt en na de ingreep zal een percentage van het ingebrachte vet nog verdwijnen. Dit percentage ligt tussen de 60-90% afhankelijk van de hoeveelheid vet die wordt ingespoten (hoe meer vet verplaatsing, hoe minder alle cellen goed doorbloed kunnen worden en dus hoe minder cellen er uiteindelijk overleven). Soms is alsnog het advies om een implantaat te plaatsen, al naar gelang uw wens.

Lipofilling van het gelaat

Hedendaags wordt nog veel gebruik gemaakt van een synthetische (meestal: hyaluronzuur) filler voor het gelaat. Lipofilling is echter een permanent en dus veel goedkoper alternatief. De veiligheid omtrent fillers is frequent in opspraak gebracht omdat het niet lichaamseigen materiaal betreft dat tevens door weinig ervaren (para-)medici wordt ingebracht. Lipofilling is een behandeling die alleen door opgeleide artsen op een daarvoor geschikte operatiekamer plaats mag vinden onder strikte omstandigheden. De risico’s zijn daardoor erg laag.

Volumeverlies, rimpels en andere onregelmatigheden in het gelaat kunnen verholpen worden. De eerste weken (6 à 8 wk) na de lipofilling kan het ingebrachte volume nog afnemen, voornamelijk wanneer er druk op het behandelde gebied wordt uitgeoefend. Ook doordat er direct na de lipofilling bloeduitstorting en zwelling ontstaat lijkt het in het begin alsof er teveel volume is toegediend. Voor een goed beoordeelbaar resultaat zal u dus tot ongeveer 3 maanden na de operatie moeten wachten. Ongeveer 60% tot 80% van het ingespoten vet blijft permanent aanwezig. Mocht het gewenst zijn dan kan lipofilling op eenzelfde locatie herhaald worden.

Operatie

Afhankelijk van de lokatie(s) en hoeveelheid vet die moet worden ingebracht vindt de ingreep onder lokale of algehele verdoving plaats. Er wordt gestart met de liposuctie van de door u gewenste regio's van uw lichaam. Het afgenomen vet wordt vervolgens gecentrifugeerd waarna de beste vetcellen gescheiden kunnen worden van de ingebrachte verdovingsvloeistof, bloed en een olielaag. Het geoogste vet wordt vervolgens met stompe dunne canules ingebracht in het onderhuidse weefsel. Tijdens de ingreep wordt nauwkeurig bijgehouden hoeveel vet er in totaal wordt weggenomen en wat er vervolgens weer wordt ingebracht (per lokatie).

Het litteken

De littekens van zowel de liposuctie als de lipofilling zijn maximaal 5mm breed. Deze worden in de richting van uw huidlijnen gelegd zodat ze zo goed mogelijk herstellen en er dus een nauwelijks zichtbaar litteken overblijft. In het begin kunnen de littekens nog paars verkleurd zijn omdat er omliggend ook bloeduitstorting is ontstaan tijdens de operatie. Dit trekt vanzelf weg. Er wordt gebruik gemaakt van oplosbare hechtingen die soms bij de eerste controle na 1 week door drs. Smits verwijderd worden. U krijgt dan verdere instructies mee wat betreft de littekenbehandeling en tevens littekencrème.

Resultaten

Na ongeveer 6 weken is de zwelling en bloeduitstorting verdwenen en is er goed zichtbaar wat het permanente resultaat zal zijn. Het volume van de ingespoten vetcellen zal niet meer afnemen aangezien ze op hun nieuwe lokatie goed doorbloed zijn en dus blijven leven. In het algemeen is het zo dat 20% tot 40% van het vet dat wordt verplaatst verloren gaat. Hoe kleiner het behandelde gebied en hoe minder vet er wordt ingespoten, hoe meer vetcellen overleven. Soms is het nodig om lipofilling te herhalen voor het gewenste eindresultaat.

Nazorg

Na de operatie wordt u geadviseerd om de eerste 2 weken zo min mogelijk druk uit te oefenen op het gebied dat gelipofilled is. De vetcellen moeten goed doorbloed worden om te overleven en door druk op de kleine vaatjes wordt dit proces verstoort. Stevige drukkleding draagt u dus alleen op de gebieden waar liposuctie is verricht (gedurende 4 weken dag en nacht en de laatste 2 weken alleen overdag). Soms is het zo dat het gebied waar vet is weggenomen vlak naast het gelipofillde gebied ligt en dat drukkleding dragen niet mogelijk is. U wordt hierover duidelijk geïnformeerd tijdens het consult. U mag de dag na de operatie douchen en de littekens mogen kortdurend nat worden. Belangrijk is dat u de eerste dagen in beweging blijft (geen zware fysieke inspanning). Wel wordt geadviseerd tenminste 6 weken niet te sporten.

U krijgt voor specifiek behandelde regio’s ook specifieke instructies; zoals bijvoorbeeld een losse BH dragen na lipofilling van de borsten, meer op het puntje van de stoel zitten na lipofilling van de billen etc. De meeste mensen gaan na 1 tot 2 weken weer aan het werk. Als u een lichamelijk zware baan heeft kan het langer duren. De eerste paar dagen is meestal sprake van een beurs/ gekneusd gevoel op zowel de gebieden waar vet is weggenomen als waar is ingespoten. Pijn is minimaal aanwezig en kan zo nodig met paracetamol verholpen worden.

Risico’s en complicaties

Liposuctie heeft dezelfde risico's als elke andere operatie. Er bestaat altijd een kleine kans op een nabloeding, een infectie, een trombosebeen of een longembolie, al komt dit bijna nooit voor. Direct na de ingreep is de huid gezwollen, verkleurd en gevoelig. Daarna kunnen nog rest-zwellingen aanwezig zijn en soms verhardingen die pas na weken of soms maanden verdwijnen. Ook kan de huid tijdelijk gevoelloos zijn. Het definitieve resultaat van een liposuctie kunt u pas beoordelen na zes tot negen maanden. Een enkele keer is niet al het overtollige vetweefsel verwijderd, of is het resultaat erg asymmetrisch. Dan is het soms nodig nog een aanvullende correctie uit te voeren. Lipofilling heeft behalve bovenstaande risico's nog het risico op vetnecrose. Het ingespoten vet overleeft dan niet en komt vaak in vloeibare vorm weer naar buiten. Om dit te voorkomen wordt soms niet in één keer een lipofilling verricht maar wordt deze verdeeld in meerdere sessies met een tussenliggende tijd van een aantal maanden. Ook moet bij lipofilling altijd het resultaat pas na 3 maanden worden beoordeeld omdat ook bij een geslaagde lipofilling weer een deel van het volume verloren gaat.

Kosten

Prijzen voor lipofilling bij Velthuis Kliniek


Lipofilling gezicht 10 minuten € 650
Lipofilling gezicht 30 minuten € 1250
Lipofilling gezicht 60 minuten € 2500