Buikwandcorrectie

Heeft u last van een slappe buikhuid waardoor u moeilijk uw eigen maat broeken kan dragen? Heeft u een maagverkleining ondergaan en bent u veel gewicht verloren? Ook na een zwangerschap wordt vaak een overschot aan huid gezien in combinatie met buikwandslapte en gescheiden buikspieren waardoor u een bolle buik heeft zonder dat u nog overgewicht heeft. Een mini-buikwandcorrectie, uitgebreide buikwandcorrectie of Fleur-de-Lis (met extra verticale correctie) is dan de geschikte behandeling voor u.

Persoonlijk consult

Er zijn verschillende redenen waardoor uw buikhuid uitgerekt kan zijn zoals na één of meer zwangerschappen, (fors) gewichtsverlies en veroudering. De mate en locatie van huidslapte bepaalt grotendeels welk type buikwandcorrectie voor u het meest geschikt is.

Tijdens het consult worden uw wensen en ideeën besproken en uw buik onderzocht. Als u eerder in uw buik geopereerd bent is het verstandig zoveel mogelijk informatie hierover mee te nemen (kan via de huisarts opgevraagd worden).

Grofweg zijn er vier methoden: de mini-abdominoplastiek waarbij alleen huidslapte onder de navel gecorrigeerd kan worden, een (standaard) buikwandcorrectie en een uitgebreide buikwandcorrectie waarbij een geheel verslapte buikwand en ook de onderliggende spieren verstrakt worden. Dan is hiernaast de meest uitgebreide techniek de Fleur-de-Lis buikwandcorrectie waarbij er ook in verticale richting huid wordt weggenomen middels een groot ellipsvormige huidvermindering. Bij de laatste drie methoden wordt de navel verplaatst. Tijdens het gesprek wordt u precies uitgelegd welk type buikwandcorrectie het meest geschikt is voor u en hoe de littekens zullen worden gelokaliseerd. Een buikwandcorrectie is geen ingreep tegen overgewicht; als u een te hoog BMI (lengte-gewicht ratio) heeft dan zal u eerst geadviseerd worden af te vallen voordat de operatie ingepland kan worden.

Operatie

Een mini-abdominoplastiek wordt in het algemeen onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, echter de andere technieken zijn uitgebreider en worden altijd uitgevoerd onder narcose. Er wordt voordat u naar de operatiekamer wordt gebracht in staande positie door drs. Smits precies afgetekend hoeveel huid er weggenomen kan worden. Dit wordt in liggende positie nogmaals gecontroleerd. Als u een keizersnede heeft ondergaan of anderszins littekens op uw buik heeft dan wordt hiermee rekening gehouden. Het litteken wordt zo laag als mogelijk is geplaatst, meestal onder het niveau van uw onderbroek. U krijgt preventief antibiotica tijdens de operatie. Een licht gebogen horizontale snede boven de schaamstreek wordt gemaakt en overtollige huid wordt verwijderd terwijl de navel op de onderliggende spierlaag blijft vastzitten. Drs Smits gebruikt hierbij een nieuwe techniek waarbij zoveel mogelijk lymfvaten gespaard worden en het wondoppervlak zo beperkt mogelijk gehouden. Op deze manier wordt de kans op onderhuids vochtophoping zo klein mogelijk gehouden. Mochten de buikspieren (bekend als de ‘sixpack’/ rectusspier) uitgerekt zijn en los van elkaar liggen dan worden deze in het midden stevig aan elkaar gehecht. Hierdoor krijgt uw taille een slankere contour. De overtollige huid en het teveel aan vet worden verwijderd en de navel komt door de verplaatste buikhuid op een nieuwe plaats naar voren. Uw buikhuid wordt tot aan het niveau van de ribbenboog losgemaakt zodat het maximaal naar beneden kan worden getrokken. Aangezien het een groot operatieoppervlak betreft zal u twee drains krijgen die uit de behaarde regio worden afgeleid. De ingreep duurt gemiddeld 2,5 uur.

Bij de Fleur-de-Lis buikwandcorrectie wordt in de midline, dus over het traject van uw verticale buikwandspieren tevens het huidoverschot in deze richting weggenomen. Uw contouren worden hiermee nog verder versterkt en een zandloperfiguur wordt hiermee gecreeerd. Het feit is dat men namelijk in alle richtingen aankomt en afvalt en dus ook vaak baat heeft bij een correctie in 2 richtingen. Deze ingreep duurt gemiddeld 3 uur.
Het litteken

Bij de (mini-) abdominoplastiek wordt het litteken zo laag mogelijk op uw buik geplaatst, rekening houdend met eventuele littekens van eerdere ingrepen zoals vaker voorkomend bijvoorbeeld een keizersnede litteken. Vaak lukt het om het litteken onder uw onderbroek ofwel bikini-grens te plaatsen. Als u een buikwandcorrectie op uitgebreidere methode ondergaat dan komt de navel op een nieuwe positie en zal u een klein rond litteken hier rond omheen krijgen. Het litteken overdwars verloopt van flank tot flank onder de bikinilijn. In het geval van de Fleur-de-Lis techniek heeft u ook een verticaal litteken dus lijkt dit op een omgekeerde T.

U voelt de eerste weken tot maanden na de ingreep het litteken trekken en wanneer de buikspieren gehecht zijn in het midden, kan u dit kan ook dieper in de buik voelen. De huid kan echter veel trekkracht hebben en u wordt dan ook geadviseerd om na de eerste 3 dagen totale rust (alleen naar douche en toilet) wel goed rechtop te zitten, staan en lopen. U zal merken dat dit per dag makkelijker gaat en minder pijnklachten geeft. We horen vaak dat het een 'eng gevoel is' en dat het lijkt alsof u het litteken open kan trekken maar dit gebeurt nooit.

Resultaten

Direct na de ingreep zit er een strakke elastische band om uw gehele buik waaronder u kan zien dat de buikhuid strakker en platter is. Vaak zit er een groot gaas ter absorptie van wondvocht-en/of bloed onder deze band. De buik voelt de eerste dagen tot weken gespannen en strak aan, dit kan komen door bloeduitstorting en hoort bij een normaal wondherstel.

Het is bekend dat uw herstel sneller en beter verloopt als u de eerste week zo veel mogelijk rust neemt, waarbij voornamelijk de eerste 3 dagen erg belangrijk zijn. Ondanks dat het een lang litteken betreft zijn de meeste patienten erg tevreden met het resultaat. De littekens kunnen de eerste maanden nog vurig rood of donker verkleurd zijn hetgeen spontaan verbetert tot een jaar na de operatie. Dan spreken we van een eindsituatie. Het is belangrijk dat u het eerste jaar de littekens goed beschermt tegen de zon (factor SPF 50) of bedekt met kleding. Het litteken wordt soepeler wanneer u het ’s ochtends en ’s avonds enkele minuten stevig masseert (in alle richtingen) en probeert los te maken van de onderlaag. U krijgt littekencrème bij de eerste controle. Het beste eindresultaat krijgt u wanneer u op uw streefgewicht zit op het moment van de ingreep. Soms is het nodig dat u eerst probeert af te vallen voordat de operatie gepland wordt. Hierin kunt u bij ons in de Velthuis kliniek begeleid worden.

Het gevoel van de buikhuid kan tijdelijk verminderd zijn (vooral rondom de littekens) hetgeen zich langzaam weer herstelt maar soms niet meer 100% normaal wordt. Als u last heeft van striae dan zien we dat bij de buikwandcorrectie meer dan 75% hiervan kan worden weggenomen. Zowel mannen als vrouwen zijn in het algemeen bij de nacontrole na 3 maanden al weer volledig aan het werk en sporten en zeer blij met de keuze voor deze ingreep. In 80-90% van de patienten nemen lage rugklachten af of zijn volledig verdwenen.

Nazorg

In het algemeen blijft u een nacht in de kliniek ter observatie slapen. Pijn staat niet op de voorgrond, maar mocht het nodig zijn dan kunt u pijnstilling door uw infuus krijgen de eerste uren na de ingreep. U voelt dat de buik strak en gespannen aanvoelt, vooral wanneer de buikspieren zijn gehecht. Voornamelijk wanneer u probeert rechtop te zitten en als u lacht, hoest of perst ervaart u dit.

De eerste 72 uur oftewel 3 dagen zijn van groot belang voor uw herstel. Die periode mag u uit bed om naar het toilet en douche te gaan maar verder beweegt u liefst zo min mogelijk. Tegen een trombosebeen is het verstandig uw voeten wel elk uur meerdere keren te bewegen. Bedrust voorkomt dat u vochtophoping (seroom) onder de huid krijgt. Ook helpt de elastische band hiertegen. Deze draagt u dan ook 23 uur/dag de eerste 4 weken en daarna nog 2 weken overdag. Veel patiënten vinden het prettig om de band daarna nog tijdens sporten of zware fysieke inspanning te dragen.

In het algemeen blijft men de eerste week thuis na de operatie, voert vanaf de tweede week weer lichte dagelijkse activiteiten uit en vanaf week 3 kan men weer werken (afhankelijk van uw beroep en fysieke inspanning daarbij). Sporten, in bad en naar de sauna mag u na gemiddeld 6 weken.

Risico’s en complicaties

Zoals bij elke chirurgische ingreep kan ook na een abdominoplastiek een probleem optreden. Wat en hoe hoog de risico’s zijn wordt uitgebreid met u besproken voordat u besluit om de ingreep te ondergaan.

Aan welke risico’s moet u denken? Infectie, nabloeding en zijn de meest voorkomende complicaties. Gelukkig komt dit maar zeer zelden voor en zijn ze goed te behandelen. Er wordt in de Velthuis Kliniek onder de strengste veiligheid en hygiëne eisen gewerkt, echter desondanks kunnen deze problemen optreden.

Wat kan u doen om deze risico’s zelf te verminderen? Wanneer u gezond bent, geen onder-of overgewicht heeft, niet rookt en de instructies voor rondom de operatie goed opvolgt maakt u zelf de kans op problemen zo klein mogelijk. U wordt geadviseerd om minimaal 3 weken voor en 3 weken na de operatie niet te roken om onder andere wondgenezingsstoornissen te minimaliseren.

In sommige gevallen kan er sprake zijn van gevoelloosheid van de buikhuid voornamelijk rondom de littekens. De kleine huidzenuwen groeien spontaan terug maar dit kan 3-12 maanden duren. Het litteken zelf kan gevoelloos blijven. Een late complicatie van een buikwandcorrectie is overschot van huid (en soms vet) aan de uiteinden van het litteken ter plaatse van de heupen – ook wel dogears genoemd. De eerste maanden worden deze vaak nog kleiner, maar mocht dit niet het geval zijn dan kan dit onder lokale verdoving gecorrigeerd worden. Het liefst wordt dit niet binnen 1 jaar na de ingreep gedaan. Bij patiënten die een buikwandcorrectie nodig hebben nadat ze zeer veel zijn afgevallen (bijv na een maagband of gastric bypass) zien we vaker wondgenezingsproblemen. De huid is namelijk erg uitgerekt geweest en de kleine vaatjes en zenuwen zijn hierdoor beschadigd. Huid(-delen) kunnen hierdoor soms na de operatie onvoldoende bloed ontvangen waardoor de huid afsterft. Afhankelijk van de uitgebreidheid hiervan en de locatie wordt met u naar een geschikte oplossing gezocht. Een tweede operatie is vaak niet nodig.

Zoals eerder besproken is seroomvorming oftewel onderhuidse vochtophoping een bekend risico na een buikwandcorrectie. Hoe meer huid er wordt weggenomen, hoe groter dit risico is. De 2 drains die u hiervoor krijgt tijdens de operatie blijven tussen de 5 à 7 dagen zitten afhankelijk van de vochtproductie. U krijgt van de verpleegkundige instructie hoe hiermee om te gaan. Wij vragen u om de hoeveelheid vocht in de drainfles per 24 uur te noteren. Het makkelijkst is om elke dag op hetzelfde tijdstip een streepje te zetten met een pen op de pot en af te lezen hoeveel erbij is gekomen. Wanneer het 24u minder dan 30cc betreft mag de drain uitgenomen worden. Dit kunt u bij ons in de Velthuis Kliniek laten doen of als u ver weg woont bij uw eigen huisarts.

Zorgverzekering

Onder bepaalde strikte condities kan een uitgebreide buikwandcorrectie door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De criteria wisselen echter per verzekering dus vraag dit alvast goed na voordat u op consult komt bij drs Smits. Zij kan een aanvraag vervolgens indienen als daar een indicatie voor bestaat. Indien de operatie niet wordt betaald door de verzekering is dit de beslissing van de zorgverzekeraar. U dient zelf contact met uw verzekeraar op te nemen over de redenen van hun afwijzing of om te vragen of ze dit kunnen heroverwegen. Het alternatief is om zelf de operatie te betalen. In het algemeen kan u in aanmerking komen voor een vergoeding van uw buikwandcorrectie als er sprake is van:

    Overhangende buikhuid tot ruim over uw genitalien
  • Langdurig (>1 jaar) continu smetten in de huidplooi dat ondanks adequate behandeling (van een andere arts) blijft bestaan
  • Ernstige bewegingsbeperking waarbij in staande positie het huidoverschot minimaal een kwart van de lengte van de bovenbenen bedekt
  • Uw BMI (body mass index) moet 30 of minder zijn en gedurende 12 maanden stabiel. Bereken hieronder uw BMI.
Bereken uw BMI

Uw BMI (body mass index) moet 30 of minder zijn en gedurende 12 maanden stabiel. Bereken hieronder uw BMI.

UW BMI is

Kosten

De prijs voor een buikwandcorrectie is afhankelijk van de methode die moet worden uitgevoerd.

De kosten zijn bij de Velthuis Kliniek:

Buikwandcorrectie (excl. overnachting) vanaf € 3.400,-
Volledige buikwandcorrectie € 6.250,-
Overnachting € 750,-

Resultaten

Hieronder ziet u enkele foto’s van buikwandcorrecties die door drs. Smits zijn uitgevoerd.

VoorNa