Buikwandcorrectie

Naar aanleiding van zwangerschap(pen), gewichtsverlies of veroudering kan er overtollige huid op uw buik ontstaan. Soms betreft het huidoverschot laag op de buik, soms in combinatie met verslapping van de rechte buikspieren (rectusdiastase) en soms is er ook slapte boven de navel aanwezig. Vaak wordt een buikwandcorrectie gecombineerd met liposuctie van de maagregio en taille. Voor elk type huidoverschot bestaat een gepast type buikwandcorrectie. Een mini-buikwandcorrectie, standaard/uitgebreide buikwandcorrectie of Fleur-de-Lis (met extra verticale correctie) is dan de geschikte behandeling voor u. Sommige vrouwen wensen in combinatie met een correctie aan hun buik ook een borstcorrectie te ondergaan, zie mommy make-over. 

Persoonlijk consult

Er zijn verschillende redenen waardoor uw buikhuid uitgerekt kan zijn zoals na één of meer zwangerschappen, gewichtsverlies en veroudering. De mate en locatie van huidslapte bepaalt grotendeels welk type buikwandcorrectie voor u het meest geschikt is.

Tijdens het consult worden uw wensen en ideeën besproken en uw buik onderzocht. Als u eerder in uw buik geopereerd bent is het verstandig zoveel mogelijk informatie hierover mee te nemen (kan via de huisarts opgevraagd worden).

Grofweg zijn er vier methoden: de mini-abdominoplastiek waarbij alleen huidslapte onder de navel weggenomen wordt, een standaard buikwandcorrectie waarbij al de huid onder de navel wordt weggenomen en de huid van de bovenbuik naar beneden wordt verplaatst. Hierbij komt er ook een litteken rondom de navel. Bij een uitgebreide buikwandcorrectie worden hiernaast ook de onderliggende spieren (in geval van rectus diastase) verstrakt. De meest uitgebreide techniek is de Fleur-de-Lis buikwandcorrectie; niet alleen in horizontale richting maar ook in verticale richting vanaf het maagkuiltje tot de schaamstreek wordt huidoverschot weggenomen. Tijdens het gesprek wordt u precies uitgelegd welk type buikwandcorrectie het meest geschikt is voor u en waar de littekens komen te zitten. Uw verwachting van het resultaat is hierbij het belangrijkst. Een buikwandcorrectie is geen ingreep tegen overgewicht; als u een te zwaar bent/ te hoog BMI (lengte-gewicht ratio) heeft dan zal u eerst geadviseerd worden af te vallen voordat de operatie ingepland kan worden.

Operatie

Alle varianten buikwandcorrecties worden uitgevoerd onder algehele narcose. In staande positie wordt op de verkoever door drs. Smits nauwkeurig afgetekend hoeveel huid er weggenomen kan worden en de perfecte locatie van het litteken bepaald. Dit wordt in liggende positie nogmaals gecontroleerd. Als u een keizersnede heeft ondergaan of anderszins littekens op uw buik heeft dan wordt hiermee rekening gehouden. Het litteken wordt zo laag mogelijk gemaakt zodat deze altijd onder een bikinibroekje of ondergoed valt. Het ronde litteken rondom uw navel wordt zo klein mogelijk gehouden zodat dit na herstel minimaal opvalt. U krijgt preventief antibiotica tijdens de operatie. Een licht gebogen horizontale snede boven de schaamstreek wordt gemaakt en overtollige huid wordt verwijderd terwijl de navel op de onderliggende spierlaag blijft vastzitten. Drs Smits gebruikt hierbij een nieuwe techniek waarbij zoveel mogelijk lymfvaten gespaard worden en het wondoppervlak zo beperkt mogelijk gehouden. Op deze manier wordt de kans op onderhuids vochtophoping zo klein mogelijk gehouden. Mochten de lange buikspieren niet meer strak tegen elkaar aan liggen dan worden deze in het midden stevig vastgehecht. Hierdoor krijgt u meer taillevorming en dus een slanker contour. De overtollige huid en het teveel aan vet worden verwijderd en de navel komt door de verplaatste buikhuid naar voren. Uw navel wordt dus niet in hoogte verplaatst en het blijft uw eigen navel. Uw buikhuid wordt tot aan het niveau van de ribbenboog losgemaakt zodat het maximaal naar beneden kan worden getrokken. Tegenwoordig plaatst drs Smits geen drains meer aangezien zij gebruik maakt van de nieuwste techniek en dit niet meer nodig is. Een uitgebreide buikwandcorrectie duurt gemiddeld 1,5-2 uur.

Bij de Fleur-de-Lis buikwandcorrectie wordt vanaf uw maagkuiltje tot de schaamstreek een grote ellips huid extra weggenomen. Drs Smits ziet vaak dat dit nodig is na fors gewichtsverlies. Uw contouren worden hiermee nog verder versterkt en een zandloperfiguur wordt hiermee gecreëerd. Het feit is dat men namelijk in alle richtingen aankomt en afvalt en dus ook baat kan hebben bij een correctie in 2 richtingen. Deze ingreep duurt gemiddeld 2-2,5 uur.
Het litteken

Bij een (mini-) abdominoplastiek wordt het litteken zo laag mogelijk op uw buik geplaatst zodat het onder een bikinibroekje of ondergoed niet zichtbaar is. Er wordt rekening gehouden met eventuele littekens van eerdere ingrepen zoals bijvoorbeeld een keizersnede. Dit litteken wordt weggehaald zodat u zo min mogelijk littekens uiteindelijk overhoudt. Als u een standaard of uitgebreide buikwandcorrectie ondergaat dan wordt de navel omsneden. Hierbij blijft het uw navel en deze blijft op dezelfde hoogte staan. Het litteken overdwars verloopt van flank tot flank. In het geval van de Fleur-de-Lis techniek krijgt u ook een verticaal litteken dus lijkt het op een omgekeerde T.

U voelt het litteken gemiddeld tot maximaal 6 maanden na de ingreep trekken en wanneer de buikspieren aan elkaar gehecht zijn, kan u dit kan ook dieper in de buik voelen. Het allerbelangrijkste is om geen spanning op het litteken laag op uw buik te zetten de eerste 2 weken. De eerste week wordt bedrust in knikstand (extra kussen onder de knieholte en uw hoofdeinde) geadviseerd. Na 2 weken kan huid meer trekkracht hebben en mag u langzaam iets rechterop gaan staan/ lopen en platter slapen. U zal merken dat dit per dag makkelijker gaat en minder pijnklachten geeft. We horen vaak dat het een 'eng gevoel is' en dat het lijkt alsof u het litteken open kan trekken maar als u zich aan bovenstaande adviezen houdt kan dit niet gebeuren.

Resultaten

Direct na de ingreep wordt een elastisch korset op de operatiekamer al om uw buik gedaan waardoor onderhuidse vochtvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen. Vaak zit er dan nog absorberende gazen voor wondvocht-en/of bloed onder de band die de verpleegkundige verwijderd voor u naar huis gaat. U blijft na een buikwandcorrectie altijd overnachten (behalve na een mini-buikwandcorrectie). De buik voelt de eerste dagen tot weken gespannen en strak aan, dit kan komen door bloeduitstorting en hoort bij een normaal wondherstel.

Het is bekend dat uw herstel sneller en beter verloopt als u de eerste week zo veel mogelijk rust neemt, en in knikstand ligt en beweegt. Meer dan 98% van de patiënten vinden het litteken, ondanks de lengte, opwegen tegen het grote verschil dat gemaakt wordt door al de overtollige huid en vet dat is weggenomen. De littekens kunnen de eerste maanden nog rood of donker verkleurd zijn hetgeen spontaan verbetert tot 1-1,5 jaar na de operatie. Het is belangrijk dat u het eerste jaar de littekens goed beschermt tegen de zon (factor SPF 50) of bedekt met kleding. Het litteken wordt soepeler wanneer u het ’s ochtends en ’s avonds enkele minuten stevig masseert (in alle richtingen). U krijgt littekencrème mee bij ontslag uit de kliniek (vitamine E van Jacob Hooy). Het beste eindresultaat krijgt u wanneer u op uw streefgewicht zit op het moment van de ingreep.

Het gevoel van de buikhuid kan tijdelijk verminderd zijn en vooral tussen de navel en het litteken laag op de buik herstelt dit soms niet meer 100% normaal. Als u last heeft van striae dan zien we dat bij de buikwandcorrectie meer dan 80% hiervan kan worden weggenomen. De meeste patiënten kunnen na gemiddeld 2-3 weken hun dagelijkse activiteiten weer oppakken en weer beginnen met werken. Na 6 weken is het mogelijk om weer langzaam sporten op te bouwen. We adviseren om 4 weken in Nederland te blijven na deze ingreep. In 80-90% van de patiënten nemen lage rugklachten af of zijn volledig verdwenen.

Nazorg

In het algemeen blijft u een nacht in de kliniek ter observatie slapen. Pijn wordt wisselend ervaren. Mocht het nodig zijn dan kunt u pijnstilling door uw infuus krijgen de eerste nacht na de ingreep. U voelt dat de buik strak en gespannen aanvoelt, voornamelijk bij bewegen. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat u vanuit uw buik rechtop gaat zitten, hoesten, persen en helaas ook lachen.

De eerste week rust is het meest belangrijk voor een goed herstel. Die periode mag u uit bed om naar het toilet en douche te gaan maar verder beweegt u liefst zo min mogelijk. U mag 1 trap lopen per dag en dan voetje voor voetje. Tegen trombose is het verstandig uw benen elk uur meerdere keren te bewegen. Bedrust voorkomt dat u onderhuidse vochtophoping (seroom) krijgt. Ook helpt het elastische korset hiertegen. Deze draagt u de eerste 4 weken en afhankelijk van de uitgebreidheid van de ingreep daarna nog 2 weken overdag. Dit advies geeft Drs Smits u persoonlijk. Blijf de band ook niet te lang dragen want dan worden uw buikspieren teveel verwend en daardoor slapper.

U komt 1 en 2 weken na de operatie terug voor controle door de verpleegkundige. Zij verwijdert de hechtpleisters van de littekens na 2 weken. Vaak zijn er dan nog korstjes of kleine weke delen van het litteken zichtbaar. Deze moeten droog aan de lucht genezen. Het is daarom belangrijk dat u minimaal 2 uur per dag het korset af doet en dat u op bed gaat liggen. Een litteken heeft zuurstof nodig om goed te genezen. U mag pas starten met litteken crème masseren als alle korstjes weg zijn en de huid helemaal gesloten is. Dit moment wisselt dus per patiënt.
Risico’s en complicaties

Zoals bij elke chirurgische ingreep kan ook na een buikwandcorrectie een complicatie ontstaan. Welke risico’s er zijn wordt uitgebreid met u besproken voordat u besluit om de ingreep te ondergaan. De risico's zijn per patiënt verschillend

Infectie, nabloeding en wondproblematiek zijn de meest voorkomende complicaties. Gelukkig komt dit niet vaak voor en is dit goed te behandelen. < 1 % van de patiënten heeft een tweede operatie nodig. Er wordt in de Velthuis Kliniek onder de strengste veiligheid en hygiëne eisen gewerkt, desondanks kunnen deze problemen optreden.

Wanneer u gezond bent, geen bloedverdunners gebruikt, geen onder-of overgewicht heeft, niet rookt en de instructies voor rondom de operatie goed opvolgt maakt u zelf de kans op problemen zo klein mogelijk. U wordt geadviseerd om minimaal 3 weken voor en 3 weken na de operatie niet te roken om vooral wondproblemen te minimaliseren.

In sommige gevallen kan er sprake zijn van gevoelloosheid van de buikhuid voornamelijk rondom de littekens en onder de navel. De kleine huidzenuwen groeien spontaan terug maar dit kan 3-12 maanden duren. Het litteken zelf blijft gevoelloos. Soms is er zoveel huidoverschot dat er aan de zijkanten nog kleine bultjes overblijven, deze worden dogears genoemd. De eerste maanden worden deze vaak nog kleiner, maar mocht dit niet het geval zijn dan kan dit onder lokale verdoving gecorrigeerd worden. Dit wordt niet binnen 1 jaar na de ingreep gedaan. Bij patiënten die een buikwandcorrectie ondergaan en veel striae hebben zien we vaker wondgenezingsproblemen. De huid is namelijk erg uitgerekt geweest en de kleine vaatjes en zenuwen zijn hierdoor beschadigd. Het is mogelijk om een litteken te laten laseren of een kleine littekencorrectie te laten doen.

Zoals eerder besproken is seroomvorming oftewel onderhuidse vochtophoping een bekend risico na een buikwandcorrectie. Hoe groter het wondoppervlak, hoe hoger de kans hierop. Als een buikwandcorrectie met liposuctie wordt gecombineerd is dit ook het geval.

Zorgverzekering

Onder bepaalde strikte condities kan een uitgebreide buikwandcorrectie door uw zorgverzekeraar worden vergoed. De indicatie wordt door Drs Smits gesteld tijdens het consult. U heeft altijd een verwijzing van de huisarts nodig als u hiervoor in aanmerking wilt komen. Tegenwoordig komen steeds minder patiënten voor vergoeding in aanmerking omdat de verzekering haar eisen heeft verscherpt. U dient zelf contact met uw verzekeraar op te nemen over de redenen van hun afwijzing of om te vragen of ze dit kunnen heroverwegen. In het algemeen kan u in aanmerking komen voor een vergoeding van uw buikwandcorrectie als er sprake is van:

    Overhangende buikhuid tot ruim over uw genitalien
  • Langdurig (>1 jaar) continu smetten in de huidplooi dat ondanks adequate behandeling (van een andere arts) blijft bestaan
  • Ernstige bewegingsbeperking waarbij in staande positie het huidoverschot minimaal een kwart van de lengte van de bovenbenen bedekt
  • Uw BMI (body mass index) moet 30 of minder zijn en gedurende 12 maanden stabiel. Bereken hieronder uw BMI.
Bereken uw BMI

Uw BMI (body mass index) moet 30 of minder zijn en gedurende 12 maanden stabiel. Bereken hieronder uw BMI.

[bmi theme="material" metric="metrisch" imperial="imperiaal" submit="Bereken uw BMI" result="UW BMI is %bmi%"]
Kosten

De prijs voor een buikwandcorrectie is afhankelijk van de methode die moet worden uitgevoerd. U kunt de prijslijst vinden op de Velthuis Kliniek website.

De kosten zijn bij de Velthuis Kliniek:

Mini-buikwandcorrectie (excl. overnachting) vanaf € 3.400,-
Volledige buikwandcorrectie vanaf € 6.250,-
Eventueel + liposuctie losse meerprijs Overnachting € 750,-

Resultaten

Hieronder ziet u enkele foto’s van buikwandcorrecties die door drs. Smits zijn uitgevoerd.

VoorNa